VERGİ HUKUKU

BBA, vergi davalarının takibi ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü konusunda çok uluslu şirketlere hizmet vermekte olup, özellikle kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi mevzuatı ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, vergi iadesi, gümrük gibi özellikli alanlarda önemli deneyime sahiptir. BBA’nın bugüne kadar yürütmüş olduğu vergi davalarının tutarı 500 Milyon Türk Lirasını geçmiştir.