ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

BBA’nın esas faaliyet alanlarından biri olan Şirketler ve Ticaret Hukuku’ndaki çalışmaları Türkiye’de özel mevzuata tabi şirketlerin, holding, anonim, limited şirket ve irtibat bürolarının kurulması, yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açma işlemleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, ortak girişim ve özel amaçlı şirket kuruluş işlemleri, hissedarlık, hisse satın alma, hisse devir, temlik sözleşmeleri başta olmak üzere ilgili tüm sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi, yönetim kurulu, genel kurul, imtiyazlı hissedarlar toplantılarının yürütülmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, tüzel kişi yönetim kurulu üyelik işlemleri, sermaye artırımı, azaltımı, eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı, yasal defterlerdeki kararların hazırlanması ve tutulması gibi hizmetleri kapsamaktadır.