KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BBA, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) çerçevesinde mevzuata uyum çalışmaları yürütmektedir. Veri envanterinin, kişisel veri işleme politikalarının hazırlanması, açık rıza yönetimi, denetim süreçlerinin planlanması, yurt içi ve yurt dışı veri aktarım süreçlerinin denetimi, mevzuata uyum kapsamında eğitimler verilmesi, kurul ile iletişime geçilmesi vb. gibi veri koruma hukuku kapsamındaki tüm süreçlerde yerli ve yabancı çok uluslu şirketlerin uyum çalışmalarını yürütmekte olup; bu alanda müvekkillerine ayrıca sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.