İŞ HUKUKU

BBA, her sektörün özelliğine göre şirketler ve çalışanları arasındaki ilişkiyi dengeli bir şekilde düzenleyerek, sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, işveren-işçi ilişkisini güçlendirecek hukuki süreçlerin tasarlanması, iş ilişkisinin devam ettiği sırada uzaktan çalışma gibi özellik arz eden durumlar da dahil ihtiyaç duyu-lan hukuki koruma mekanizmalarının kurulması ve iş akdinin sonlandırılması gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk ve davaların takibi konusunda hizmet vermektedir.