İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

BBA, gayrimenkul projelerinin geliştirmesi, kentsel dönüşüm, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, taşınmaz rehin (ipotek), mühendislik, alt yüklenici ve alım sözleşmeleri vb. sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi, organize sanayi ve serbest bölgelerdeki her türlü yatırımlar ile ilgili olarak arsa seçimi ve tahsisi, yatırım teşvikleri, yatırım öncesi ve sonrası süreçlerin yönetimi konularında da hizmet vermektedir.