HUKUKİ CHECK UP

BBA, hukuki check-up ile şirketlerin mevcut hukuk sağlığını analiz etmektedir. Kurumsal yapı, şirket içi ve dışı sözleşme süreçleri, tabi olunan regülasyonlara uyum gibi temel alanlardaki potansiyel riskleri tespit ederek bunların önlenmesi için gerekli hukuki süreçlerin tasarlanmasını içermektedir. Hukuki check-up, öncelik verilmesi gereken iyileştirmelere ilişkin farkındalık yaratarak finansal sağlıklarının da artırılmasını sağlar. Hukuki check-up’ın en çok uygulandığı alanlar; işveren-işçi ilişkilerinin analiz edilerek hukuki süreçlerin oluşturulması, şirketlerin yatırım süreçleri öncesinde mevcut durumlarının tespit edilerek yatırım sürecinin yönetilmesi, şirketin mevzuata uyum yükümlülüklerinin analiz edilerek iş süreçlerine en uygun hukuki adımların belirlenmesidir.