GİRİŞİMCİLİK & İŞ STRATEJİLERİ

BBA, teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up ve scale-up’lar başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren girişimlere kuruluşlarından itibaren sağlam bir hukuki yapı ve iş stratejisi oluşturarak bu alandaki risklerini minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. Yurt dışına açılmak isteyen start-up ve scale-up’lara şirketin yurt dışına taşınması veya yurt dışında şirket kurulması için en uygun yapının oluşturulması, bu kapsamda yer alan hukuki ilişkinin düzenlenmesi gibi süreçleri yürütmektedir.

Bu alanda yürütülen hizmetlerin başında hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması, doğru şirket türünün seçilerek kuruluşun gerçekleştirilmesi, hisse opsiyonu gibi hukuki mekanizmalarının tasarlanması, şirketin hem iç hem de dış ilişkideki sözleşmelerinin düzenlenmesi, yatırımcılarla ilişkilerin yönetilmesi, müzakerelerin gerçekleştirilmesi, hisse devir sözleşmeleri de dahil yatırım süreçlerinin hızlı ve sağlam bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması gelmektedir.