FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

BBA, başta teknoloji ile entegre olan tüm şirketler için büyük önem arz eden fikri mülkiyet hukukunun hem iç hem de dış ilişkide gerekli hukuki süreçlerini büyük bir titizlikle tasarlamaktadır. Fikri mülkiyet kapsamında gerekli sözleşmelerin hazırlanması, müzakere süreçlerinin yürütülmesi konusunda ve özellikle eser olarak korunan yazılımlara ilişkin hak sahipliğinin tespiti, hakların kapsamı ve devri, lisans sözleşmeleri, teknoloji transferi gibi konularda Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca marka, patent, telif hakları, tasarım, faydalı modeller dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık ve dava hizmeti verilmekte ve marka, patent, tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri de yapılmaktadır.