BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

BBA, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere; şirket birleşme, bölünme ve devralmalarında stratejik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bugüne kadar birleşme ve devralma işlemlerinin farklı taraflarını başarı ile temsil eden BBA, düzenlenmiş piyasalardaki işlemler de dahil olmak üzere niyet mektubu veya mutabakat yazılarının hazırlanması, işlem öncesi Hukuki İnceleme Raporunun hazırlanarak riskli konuların belirlenmesi, hisse alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi, iş hukukuna ilişkin süreçlerinin planlanması, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi gibi devir sonrası işlemler konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.