BANKACILIK VE FİNANS TEKNOLOJİLERİ

BBA, banka ve finans şirketi kuruluş işlemleri, bankacılık ve finans mevzuatı çerçevesinde danışmanlık, finans ve kredi sözleşmelerinin düzenlenmesi, finansal yapılandırma, proje finansmanı sözleşmelerinin hazırlanması ve projenin yürütülmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında ödeme kuruluşu kurulması, faaliyet izni alınması, elektronik para ihracı konusunda yerli ve yabancı sermayeli şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.